Jaką podręczniki pełnią rolę w procesie nauczania?

Czym jest podręcznik?

Podręczniki do liceum czy też każdy inny podręcznik szkolny, to książka, która zawiera materiał nauczania. Jest oczywiście przeznaczona dla ucznia. Jest to element niezbędny procesu kształcenia. Podręczniki podają materiał nauczania odpowiednio uporządkowany, przejrzysty jak i także dokładny. Podręczniki zawierają również schematy obrazowe, ilustracje, wyjaśnienia czy też dokładne opisy. Ułatwiają one uczniom jak i także również nauczycielom niesamowicie sprawny powrót do materiału przerobionego oraz przypomnienie sobie wszelkie zagadnień, które zostały przerobione na lekcjach.

Podręczniki do tego zawierają przykładowe prace oraz zadania. Dzięki nim uczniowie wykonywać będą je samodzielnie w domu czy też na lekcjach. Zawierają poza tym przykłady rozwiązań oraz sposoby wykonania zadań. Ułatwiają dzięki temu odrabianie domowych prac.

Podręczniki nauczycielom umożliwiają sprawdzenie, czy treść właściwie została zrozumiana przez uczniów. Umożliwiają także sprawne zadawanie domowych prac. To właśnie przy pomocy podręczników dokończyć można czy też uzupełnić pracę na lekcji jak i także przygotować się do kolejnej lekcji. Podręczniki umożliwiają wszystkim uczniom przygotowanie się do klasówek, powtórek, testów, kartkówek czy też egzaminów. Dzięki podręcznikom uczniowie mają szansę na zdobycie nowej wiedzy czy też uczą się dużej samodzielności w jej zdobywaniu.

Kto pisze podręczniki?

Autorami wszelkich podręczników szkolnych są specjaliści z konkretnej dziedziny. Oczywiście wszelkie podręczniki są pisane pod konkretny program nauczania oraz muszą być zatwierdzone przez MEN,  a więc przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mało kto także sobie zdaje sprawę, że podręczniki szkolne tak naprawdę stanowią więcej niż połowę drukowanych oraz wydawanych książek na całym świecie. Uczniowie z podręcznikami obcują o wiele, wiele dłużej niż czytelnicy przeciętni, którzy obcują z innymi książkami. Dlatego właśnie na wzorach języka szkolnych podręczników kształtowane są językowe umiejętności wszelkich użytkowników podręcznika. Bez podręczników dzieci nie będą w stanie nauczyć się swojego programu nauczania. Co więcej musimy mieć na uwadze, że podręczniki jakby nie było są jednak obowiązkowe. Pojawiają się coraz częściej w internetowych wersjach, ale nie zawsze jest w ogóle taka możliwość. To zależy już bezpośrednio od konkretnej placówki edukacyjnej oraz od kadry nauczycielskiej. Przodują na pewno podręczniki papierowe.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com